Nieuws

  • Bestuur Veulens Historie Herleeft blijft bestaan.

Het dagelijks bestuur van VHH blijft bestaan, zodat initiatiefnemers met nieuwe ideeën een beroep kunnen doen op de kennis en de financiën van de stichting. Indien een persoon of een groep met een idee komt zal het bestuur dit idee toetsen en al dan niet hun akkoord geven op hulp met het realiseren van het idee.

  • Evenement Veulens Historie Herleeft wordt Veulen Leeft!

Het evenement Veulens Historie Herleeft houd op te bestaan. Vanwege het teruglopend aantal bezoekers en door het feit de oude ambachten simpelweg verdwijnen is in goed overleg besloten om het evenement nieuw leven in te blazen met een nieuwe naam en met een nieuwe (jeugdige) organisatie.

Het evenement gaat "Veulen Leeft!" heten. Door corona is het te kort dag om nog dit jaar iets te organiseren, maar volgend jaar zal dit nieuwe evenement haar vuurdoop beleven.


  • Boek rector verbugt Veulen

Funs van Gassel verwoord in het boek 'Rector Verbugt, van kapelaan tot bouwpastoor' de ontwikkelingen rondom de bouw van de kerk van Veulen. Het boek telt 176 bladzijden en is rijkelijk geïllustreerd met 150 foto's. Het boek laat zien hoe de gemeenschap van Veulen toen leefde en hoe ze haar doelen probeerde te realiseren. De komst van de school en kerk betekenden de opbloei van het Venrayse kerkdorp.

Funs is in Veulen geboren en wilde met dit boek rector Verbugt in het voetlicht zetten. Helaas is Funs afgelopen week overleden. Hij zal het uiteindelijke resultaat dus niet kunnen zien.

Een groot gedeelte van de foto's zijn niet eerder getoonde foto's over Veulense mensen en hoe ze leefden.


De presentatie van het boek staat gepland op 21 november aanstaande. Dit zal conform de coronamaatregelen en in besloten kring worden gehouden.


Er kan een boek gereserveerd worden door overmaking van € 10 naar rekening NL17 RABO 0133 2113 04 ten name van Stichting Veulens Historie Herleeft onder vermelding van uw volledige adres. Indien u het boek per post wenst te ontvangen, komen er € 5 verzendkosten bij. Graag zo spoedig mogelijk reserveren om verzekerd te zijn van een boek, want voor de oplage wordt uitgegaan van slechts 200 boeken.


  • 8e editie VHH uitgesteld naar 2020

De 8e editie van VHH die eigenlijk in 2021 plaats zou vinden is uitgesteld tot 2022.

Dit heeft het bestuur besloten i.v.m. de onzekerheden rond corona.

Bovendien hebben we in 2019 nog het evenement "Toew 't Väöle schröwde" ter gelegenheid van

75 jaar bevrijding georganiseerd. Ook wordt er achter de schermen gebrainstormt over een nieuwe 

opzet van het evenement. De stichting wil meer jeugd gaan betrekken bij de organisatie en daar past 

misschien ook wel een andere naam bij. Wordt vervolgd.